SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo
  • English (United Kingdom)
NOVO

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cestitka 2015 splet sl
 

 

              Predlogi in mnenja

      

                            8438552624 

POSEBNO OBVESTILO: Poslovanje s kreditnimi karticami je trenutno onemogočeno!

NOVO na spletu "Direktive-seznami hEN

Spoštovani obiskovalci spletne strani SIST!
Obveščamo vas, da si od 1. oktobra 2012 dalje lahko natisnete vse standarde SIST, ki jih boste kupili prek spletne prodaje SIST

POMEMBNO: ZAKAJ NISO STANDARDI BREZPLAČNI?

SEMINARJI

(206) 290-3971

MESEČNI SEZNAM NOVIH STANDARDOV Z IZVLEČKI

956-506-7565

AKTUALNO

BREZPLAČNI SEMINAR ZA UPORABNIKE STANDARDOV

712-646-9974

3658018640

Javni posvet Močna evropska politika v podporo MSP in podjetnikom 2015-20120

828-303-7323

4173428368

Brošura - pregled dejavnosti evropske standardizacije, ki prispeva k izboljšanju varnosti izdelkov ki jih uporabljajo otroci (vključno z igračami, pohištva, oblačil, itd)

Evropska komisija je 30.9.2014 objavila uradni ugovor Cipra proti harmoniziranem standardu EN 60335-2-15:2002/A11: 2012 /AC: 2013 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-15. del: Posebne zahteve za aparate za gretje tekočin, saj ne izpolnjuje v celoti zahtev iz Direktive 2006/95/ES o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, namenjeni za uporabo znotraj določenih napetostnih mej.

Evropska komisija je 30.9.2014 objavila uradni ugovor Nemčije proti harmoniziranem standardu EN 60335-2-9:2003 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-9. del: Posebne zahteve za žare, opekače in podobne prenosne aparate za pripravo hrane (IEC 60335-2-9:2002; spremenjen), saj ne izpolnjuje v celoti zahtev iz Direktive 2006/95/ ES o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, namenjeni za uporabo znotraj določenih napetostnih mej.

Letni program dela Unije za evropsko standardizacijo za leto 2015

Zahtevek za standardizacijo za pripravo harmoniziranih standardov pod Direktivo 2006/42/ES o strojih

Obvestilo komisije o uradnem  ugovoru Nizozemske proti harmoniziranem standardu EN 521:2006 - Specifikacije za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin – Prenosni aparati, ki delujejo s tlakom uparjenega plina

404-293-9404

(301) 731-4384

5206898331

704-661-3105

PROGRAM PRIPRAVE IZVIRNIH SLOVENSKIH NACIONALNIH STANDARDIH

(778) 339-9955

PROGRAM PRIPRAVE SLOVENSKIH STANDARDOV V SLOVENSKEM JEZIKU  V LETIH 2014 in 2015

Na voljo slovar iz  elektroteknike

CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

SEZNAM POPRAVKOV STANDARDOV (Evrokodi AC)

5199952237

Objava javne obravnave za osnutke slovenskih standardov...  

Razpisi za članstvo v tehničnih odborih SIST

 svojih stroÅ¡kov v naslednjem letu. Da boste prihranili tudi z nakupom standarda, vam do 23. 12. 2011 ponujamo 30 % popusta.